Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

informacja POPŻ

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że żywność w ramach POPŻ będzie wydawana od dnia 16.02.2021 r. w godzinach 10:00 - 14:00 dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach wytycznych.

INFORMACJA

            Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że żywność w ramach POPŻ będzie wydawana od dnia 16.02.2021 r. w godzinach 10:00 - 14:00 dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach wytycznych.

W związku z Covid 19 pracownicy OPS będą telefonicznie informować swoich klientów, w jakim dniu mają się zgłosić po odbiór żywności. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości odbioru osobistego, prosimy o zgłoszenie tego faktu swojemu pracownikowi socjalnemu – żywność zostanie dostarczona w inny sposób.

Prosimy o zabranie ze sobą odpowiedniej liczby siatek, toreb itp. w zależności od liczby członków rodziny uprawnionych do otrzymywania żywności. Jednocześnie przypominamy, że pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.:- 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, - 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej, które dotychczas nie zgłosiły chęci udziału w POPŻ proszone są o zgłaszanie się w terminie do 26 luty 2021 roku do tutejszego OPS w celu zakwalifikowania do POPŻ. Należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość i dokumentami potwierdzającymi aktualne dochody. W ramach Podprogramu 2020 prowadzone będą także działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Opolu na rzecz osób korzystających z POPŻ, przy współpracy z OPS m. in.:

  • warsztaty kulinarne
  • warsztaty edukacji ekonomicznej
  • warsztaty dietetyczne

            W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2020 prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogówku tel.  774380073, 774380074.

Informacja o terminach dystrybucji żywności i warsztatach będzie podana w sposób zwyczajowo przyjęty na stronie tut. OPS oraz na fb strony GMINA GŁOGÓWEK.

Copyright: 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.