Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy 2024


Od stycznia do końca kwietnia 2024r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Głogówek składają osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku, Aleja Lipowa 6B, 48-250 Głogówek bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022r.
W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

Podstawowy dodatek osłonowy:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób ;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem (także mieszkańców bloków, gdy kotłownia była na węgiel).

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

 

 

Copyright: 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.