Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Gmina Głogówek przystąpiła do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Obraz:

CEL
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy
ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w
życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak
zastępować.

Adresaci:
Adresatami Programu są:
1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.

Pozostałe informacje:
Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku.

Pozyskana kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie usług w ramach
programu „Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek samorządu
terytorialnego - edycja 2024 to 745155,53 zł. Jest to całkowity koszt realizacji programu.

Usługi realizowane będą do dnia 31.12.2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 438 00 43 w godzinach
funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.

Obraz:

 

Copyright: 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.