Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

Gmina Głogówek przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Obraz:

 

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

Gmina Głogówek przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Funduszu  Solidarnościowego.

Cele Programu:

Oferta skierowana jest w szczególności do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności które są całkowicie niesamodzielne. Celem Programu jest wsparcie ich poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane w codzienne sprawowanie opieki, będą miały możliwość dysponować czasem dla siebie, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również poprawienie kondycji zdrowotnej, która
z czasem ulega pogorszeniu w związku z codzienną, długotrwałą opieką.

Realizacja Programu:

W Gminie Głogówek osoby zakwalifikowane do Programu będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa będzie nieodpłatna.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest do wyczerpania limitu rodzin, które możemy objąć pomocą.

Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Pozostałe informacje:

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku.

Pozyskana kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie usług w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” to 14.688,00 zł. Jest to całkowity koszt realizacji programu.

Usługi realizowane będą do dnia 31.12.2021 r. Docelowo opieką w ramach Programu zostaną objęte 3 osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Gminy Głogówek, przy czym
w przypadku każdej z osób świadczenie usług wyniesie maksymalnie 120 godzin w trakcie trwania Programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 438 00 42 w godzinach funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.

 

Copyright: 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.