Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 84 8904 0001 1000 0000 4851 0001

Logo

Rekrutacja uczestników Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku przystępuje do rekrutacji uczestników Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023.

Obraz:

Celem programu jest zapewnienie  osobom najuboższym pomocy żywnościowej.

Kryterium kwalifikacyjne osób do uczestnictwa w Programie:

  1. Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.
  • 2 056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1 590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Sytuację dochodową należy udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami i/lub oświadczeniami potwierdzającymi źródła dochodu i/lub utrzymania za miesiąc  poprzedzający, np. aktualna  decyzja o emeryturze, dokument wskazujący ilość  hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego czy zaświadczenie o osiąganych dochodach. Zaświadczenie o dochodach musi zawierać wysokość przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Osoby zainteresowane spełniające powyższe kryteria proszone są o zgłoszenie się do tut. Ośrodka w godzinach jego pracy od poniedziałku do piątku. Termin rekrutacji do 28 czerwca 2024.

Dokumenty do pobrania

Zalacznik_nr_5_Wzor_skierowania.docx

Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_osoby_bezdomnej.docx

Zalacznik_nr_7_Kwalifikownie_osob_na_listach.docx

 


Powrót do listy aktualności

Copyright: 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.